Nyhetsbrev
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Innovasjonspolitikk i Nordland - nyhetsbrev mai 2015
Her finner du nyheter for arbeidet med å følge opp "Et nyskapende Nordland", Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020.

Nordland fylkeskommune ønsker med nyhetsbrevet å dele saker som handler om innovasjon og entreprenørskap i fylket. Vi vil gjerne ha innspill til hva slags saker som er interessant og tips til konkrete nyheter til kommende brev. Du kan gi innspill på å svare på denne mailen.
Inviterer fylkeskommunene til seminar om smart spesialisering
Nordland fylkeskommune var første norske region som utarbeidet en smart spesialiseringstrategi som del av EUs FoU-, innovasjon-og regionalpolitikk. Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd inviterer alle fylkeskommunene til seminar 1. oktober i Bodø for å dele og diskutere erfaringer. Hold av dagen!
Innovasjonsforum Nordland satser på gründere
Innovasjonsforum Nordland diskuterte satsing på gründere i Nordland på møtet i forumet 4. mai.
Ringvirknings- og varestrømsanalyse for sjømatnæringen
For å få bedre kunnskap om verdiskapingen som skjer i sjømatnæringen bestiller Nordland fylkeskommune en varestrømsanalyse for næringen.
5,3 mill. kr i tilskudd til å stimulere til ny næringsvirksomhet
Fylkesrådet har bevilget tilskudd til næringshager og inkubatorer.
Følgeforskning: Smart spesialisering
Nordland fylkeskommune skal igangsette følgeforskning på innovasjonsstrategien. Anskaffelsesprosessen starter med en kunngjøringskonferanse i Bodø for interesserte tilbydere.
Satser på å utvikle innovative destinasjoner
Nordland fylkeskommune ønsker å samarbeide med regioner i Europa for å styrke reiselivet i Nordland.
Styrker samarbeid mellom skole og arbeidsliv
Nordland fylkeskommune, Senter for IKT i utdanningen/ utdanning.no lager nasjonal nettportal for å bedre samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.
Nordland fylkeskommune, telefon 75650000,
adresse: fylkeshuset, 8048 Bodø, e-post