Estland, Keila
Klicka här om du inte kan läsa det här mailet
STÖD OSS  |  OM OSS  |  FÖRETAG  |  SOS-NYTT
20-årsjubilerande barnby i Keila
Under sommaren 2015 firar barnbyn i Keila 20-årsjubileum. I 20 år har SOS Barnbyar kunnat stötta utsatta barn och ungdomar och ge dem trygghet, stabilitet och kärlek under uppväxten.

Inget av det vore möjligt utan er givare. Tack för att ni är med och stöder SOS Barnbyar så att vi kan stödja barnen i Keila!
Sju nyinflyttade barn
Under förra året hade vi möjlighet att låta ytterligare sju barn flytta in i barnbyn. Av de nyinflyttade var tre i förskoleåldern och fyra skolbarn. Den genomsnittliga åldern på barnen i barnbyn är nu 12 år. Sammanlagt 56 barn får växa upp i tolv familjer där de får det stöd de behöver för att kunna växa upp till trygga vuxna.

Många av barnen som kommer till barnbyn har svåra upplevelser med sig och för några kan övergången från en stökig vardag till livet i barnbyn ta tid. Flera har behov av extra stöd till exempel i skolan och ibland i samtal med psykologer. Det är viktigt att pedagoger och personal i barnbyn är utbildade för att klara av att stötta barnen med bra pedagogiska metoder.

Därför är vi särskilt glada över att vi fått en ny musiklärare som dessutom är licensierad musikterapeut. Vi hoppas att det ska bidra till att barnen snabbare kan känna sig trygga och glada i sitt nya hem.
Barnens hantverk på loppis
Alla barn behöver individuellt stöd. Det finns olika sätt att stärka barnen och öka deras självförtroende, förutom individuellt psykologiskt stöd är det viktigt att de får utveckla egna intressen.
Hantverk som pyssel och slöjd är populärt bland barnen. Tillsammans med personal får de vara kreativa och öva på sin finmotorik. I år fick barnen känna sig extra stolta över vad de skapat när deras hantverk såldes på flera julmarknader!
Idrott och brädspel
Barnbyn i Keila har fortsatt stort fokus på sportaktiviteter. De nyinflyttade barnen brukar snabbt hitta glädje och gemenskap i olika idrotter. De mest populära sporterna är fotboll, dans, simning, kampsport och bordtennis. Några av barnen tränar bordtennis regelbundet och har deltagit i olika turneringar under året.

Brädspelet Dam är mycket populärt i barnbyn. Några av barnen har bildat ett lag som blivit mycket framgångsrikt i olika turneringar. Det har gått bra för dem under året, så bra att de fick åka och tävla i Minsk i Vitryssland. Resan var något alldeles särskilt för barnen som inte åkt på några längre resor tidigare.

SOS Barnbyar
I över 60 år har SOS Barnbyar gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av våra 500 barnbyar runt om i världen. Vi arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa eller överges. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.
Box 17256, 104 62 Stockholm, 08 - 545 832 00, info@sos-barnbyar.se,
Plusgiro 90 02 29-6, Bankgiro 900-2031, Org.nr. 802405-7815
Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här.
Twitter Facebook YouTube