Nyhetsbrev
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Vi vil styrke innovasjonskraften i Nordland
Arbeidet med å implementere innovasjonsstrategien for Nordland er godt i gang. Næringsavdelingen har hovedansvaret for å følge opp arbeidet. Vi er en intern prosjektgruppe som koordinerer og utvikler arbeidet.
Bypolitikk + innovasjonspolitikk
Byene har betydning for innovasjonskraften i Nordland. Bypolitikk og innovasjonspoltikk henger derfor sammen. Fylkesrådet i Nordland har nylig sendt planprogram for regional plan for by- og regionsenterpolitikk på høring. I planprogrammet framgår det at det skal jobbes videre med byenes rolle for innovasjon og nyskaping i Nordland. Høringsfrist på planprogrammet er 11. September 2015
En stor milepæl for arbeidet med næringsutvikling i Nordland!
Arena olje- og gassklynge Helgeland og Arena Innovasjon Torskefisk ble 12. juni tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Fylkesråd for næring Arve Knutsen gratulerer!
Leverandørbedrifter i marin sektor samarbeider om økt eksport
Fiskeriparken og Kunnskapsparken Helgeland skal lede et prosjektet om leverandørutvikling og internasjonalisering. Hovedmålet er å øke konkurranseevnen til bedriftene gjennom systematisk internasjonal arbeid med felles innkjøp, salg/markedsføring mot ulike markedssegmenter og relasjonsbygging innad i nettverket og internasjonalt. Fylkesrådet i Nordland har bevilget 2 mill. kr. til prosjektet.
Nytt handlingsprogram for DA- Bodø
Fylkestinget i Nordland vedtok i juni nytt handlingsprogram for DA-Bodø. De skal utlyses midler og det skal igangsettes utviklingspilarer. Første søknadsfrist er i 15. September.
Hvordan utvikle innovative destinasjoner?
Sverige har pilotert og evaluert satsing på utvikling av "Hållbar Destinationsutveckling".
UiN vil utvikle et fremragende forskningsmiljø innenfor entreprenørskap
UiN jobber med søknad til NFR om et SFF prosjekt innenfor entreprenørskap.

Del nyhetsbrevet på
Nordland fylkeskommune, telefon 75650000,
adresse: fylkeshuset, 8048 Bodø, e-post