Nyhetsbrev
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Følgeforskning på smart spesialisering i Nordland lyses ut
Nordland fylkeskommune inviterer forskningsmiljø til konkurranse om å følgeforske på arbeidet med smart spesialisering i Nordland.

Prosjektet skal gå over 4 år og er sentralt i arbeidet med å implementere "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020".

Målene med prosjektet er blant annet å ha en kunnskapsbasert utvikling av arbeidet med innovasjon i Nordland, samt skape grunnlag for læring og erfaringsdeling. Forskningsprosjektet skal også bidra til å identifisere muligheter og behov, og samt danne grunnlag for evt. endring av innretningen av innovasjonspolitikken i Nordland.
15. september er det søknadsfrist på regionale utviklingsmidler
Jobber du med et innovativt prosjekt for å utvikle samfunns- og næringsliv i Nordland? Det kan være mulig å søke finansiering til prosjektet i Nordland fylkeskommune. Sjekk ut mulighetene på våre nettsider.

Legg særlig merke til ny innretning på DA- Bodø. Her er det nye muligheter for å realisere utviklingsprosjekter i fylket.

Ta gjerne kontakt med oss i avdeling for næring- og regional utvikling hvis du ønsker å diskutere prosjektet ditt før du søker.
Marianne Steinmo
2 ferske doktorer i innovasjon i Mo i Rana
Våren 2015 er det avlagt to phd-grader i innovasjon på Mo. Dette er viktige milepæler for oppbyggingen av forskningsmiljø på Helgeland, og for UiNs videre satsing på industrirettet forskning på Campus Helgeland.

Styrket FoU kapasitet, og økt kompetanse om forretningsutvikling og innovasjon er sentralt for videre utvikling av konkurransekraften i industrien.
Lean senter Helgeland AS er etablert
LEAN Senter Helgeland AS skal bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.
Bodø
Regionalpolitisk verksted om smart spesialisering
Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd inviterer til regionalpolitisk verksted om smart spesialisering 1. oktober i Bodø. Du finner program og påmelding her.
Nordland fylkeskommune, telefon 75650000,
adresse: fylkeshuset, 8048 Bodø, e-post