Informasjon fra Nfk
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Studerer byene i Nordland som innovasjonssentra
NIBR har fått i oppdrag å analysere byene i Nordland som innovasjonssentra. Dette gjøres for å få et faktagrunnlag til utforming av regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland.
Diskuterte smart spesialisering i Bodø
Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd inviterte alle fylkeskommunene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Bodø for å diskutere smart spesialisering og framtidens regionalpolitikk. Fylkeskommunene ønsker mer samarbeid, kunnskapsutvikling og læring av andres erfaringer i videre utvikling av regionale innovasjonsstrategier.
Jobber du med etablererveiledning?
11-12. november går den nasjonale etablererveilederkonferansen av stabelen på Lillehammer. Her kan du få faglig påfyll og diskutere med andre etablererveiledere fra hele landet. Konferansen arrangeres av Brønnøysundregistrene og Innovasjon Norge.
Har du en sak til nyhetsbrevet?
I nyhetsbrevet for innovasjonspolitikk i Nordland ønsker vi å dele erfaringer, dele nyttig informasjon om hva som skjer og stimulere til felles kunnskap om innovasjon i Nordland. Har du et prosjekt vi bør dele i nettverket?

Send ditt innspill til unasjo[a]nfk.no

Nordland fylkeskommune, telefon 75650000,
adresse: fylkeshuset, 8048 Bodø, e-post