Nyhetsbrev från Sigill Kvalitetssystem AB. Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hej,
Vintern håller sitt grepp om vårt avlånga land men dagarna blir längre vilket känns fint. I februaris nyhetsbrev berättar vi om den studie som visar att klimatcertifiering är en lönsam investering, , hur viktig en trovärdig certifiering för redlighet är för företagets konkurrenskraft, det breda utbudet av certifieringar för nötköttsföretagare och en påminnelse om butikskampanjen som drar igång snart.

Meddela oss gärna om ni har bytt mailadress eller vill att en kollega ska får detta nyhetsbrev.
Anmälan till nyhetsbrev www.sigill.se eller skicka ett meddelande till info@sigill.se


KLIMATCERTIFIERING – EN BRA AFFÄR
(Pressmeddelande 2016-01-27)

En nyligen publicerad studie i Food Policy har kommit fram till att utökad information om en produkts klimatcertifiering kan öka försäljningen med upp till 8 procent. I Europa kommer cirka en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen från matproduktion. Gemensamt för samtliga utsläpp, oavsett varifrån de genereras, är att de måste minska trots att jordens befolkning samtidigt ökar. Sju Gårdar från Uppland var först ut i Sverige med att klimatcertifiera sin mjölkproduktion. Till följd av detta har gårdarna minskad sin energiförbrukning med 19 procent per kilo mjölk. Dessutom finns det flera andra faktorer som gör klimatcertifieringen till en bra affär för konsumenter och producenter.

En undersökning som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food Policy har kommit fram till att ökad information om klimatcertifiering kan öka försäljningen av certifierad mjölk med upp till 8 procent. Undersökningen är genomförd av forskare vid Institutionen för ekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet och Nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet.
Den fältstudien, som ligger till grund för undersökningen, genomfördes på 17 olika Coop-butiker i och omkring Uppsala. I fältstudien undersöktes kopplingen mellan två olika informationstavlor och mataffärernas dagliga försäljning av klimatcertifierad mjölk från Sju Gårdar. Den ena tavlan innehöll information om företaget och den andra innehöll samma information kompletterad med information om gårdarnas klimatcertifiering. Resultatet av studien visar att informationsskylten som var kompletterad med innehållet om klimatcertifieringen ökade efterfrågan på klimatcertifierad mjölk med upp till 8 procent.
- Jag tycker att studien visar att det finns anledning för livsmedelsbutiker att vara behjälpliga med exponering och information om vilka livsmedel som är bra ur klimat- och miljösynpunkt. Svenska livsmedel håller en mycket hög nivå i detta avseende. De producenter som är klimatcertifierade och använder märkingen Svenskt Sigill kan på ett tydligt och trovärdigt sätt visa på en ännu högre nivå. Något att vara stolt över och exponera mer, säger Elina Matsdotter, Klimatexpert på LRF samt medförfattare till rapporten.

Av fältstudien framgår det tydligt att det finns en stark efterfrågan på klimatcertifierade livsmedel bland Sveriges konsumenter men att information om certifieringen behöver utökas och intensifieras.
I dagsläget finns det cirka 65 företag som är användare av märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Klimatcertifieringen går att finna på ett flertal olika livsmedel, allt från nötkött till tulpaner och ärtor.

KLIMATCERTIFIERAD DJURUPPFÖDNING OCH ODLING
Klimatcertifierade företag inom djuruppfödning och odling förbinder sig bland annat:
• Att minska användningen av fossil energi
• Att bara använda el från förnybara källor, t.ex. miljömärkt el
• Att använda foder och gödselmedel med lägre klimatpåverkan
• Att på mulljordsmark inte etablera nyodling
• Att all personal utbildas i sparsamt körsätt
• Att hushålla med kvävet vid gödsling för minskad lustgasavgång från jordarna


SISTA FÖRBEREDELSERNA INFÖR BUTIKSKAMPANJEN

De sista förberedelserna inför butikskampanjen för märkningen Svenskt Sigill - Råvaror att lita på! och Blommor att lita på! är i full gång. Runt om i hela landet kommer konsumenter att uppmärksammas lite extra på den mat och de blommor som har miljömärkningen Svenskt Sigill, samt de mervärden inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar de bär med sig. Butikskampanjen kommer att pågå från vecka 10 till och med vecka 13. Syftet med kampanjen är att ytterligare synliggöra de produkter som bär märkingen Svenskt Sigill och lyfta upp varför företagen valt just denna märkning.

I sociala medier kommer kampanjens aktiviteter och händelser att fångas upp och samlas under #Sigillmärkt där det också kommer finnas möjlighet att tävla om matkassar fyllda med varor märkta med Svenskt Sigill. Konsumenter kommer också ges möjlighet att ställa frågor till certifierade producenter på Facebook, Instagram och Twitter under #Sigillmärkt.

Är ni certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå?
Tillvekar ni livsmedel av råvaror som är certifierade enligt IP-standardens Sigillnivå?
Använder ni märkingen Svenskt Sigill?
Vill ni veta mer om hur ni ni kan lyfta fram era produkter i butikskampanjen så är ni välkomna att kontakta kampanjansvarig Michael Ålbrant michael.albrant@sigill.se.

Vi ses på #Sigillmärkt i mars!


BRETT UTBUD FÖR NÖTKÖTTSFÖRETAG

Vi erbjuder idag nötköttsföretag fyra olika certifieringar, med samma höga nivå av kvalitetssäkring – tredjepartscertifiering. Certifikatet används som ett kvitto på att kraven från en kund uppfylls eller för att visa upp sina mervärden direkt mot konsumenterna. Det spelar ingen roll om kunden är en kommun som vill köpa svensk kött med verifikat, eller om det är köttlådor som skickas direkt till konsumenterna. Låt affärsiden styra valet av certifiering.
En kort sammanfattning av de fyra certifieringarna

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING
En tredjepartscertifiering för nötköttsföretaget (eller mjölkföretaget som vill sälja certifierat kött) som vill ha eller behöver ett certifikat/verifikat på att de svenska högt ställda kraven inom djurskydd samt lagstiftning och branschriktlinjer inom livsmedelssäkerhet är uppfyllda.

IP SIGILL NÖT
En tredjepartscertifiering för nötköttsföretaget som vill ha ett certifikat/verifikat och möjlighet att märka köttet med en svensk miljömärkning som riktar sig till konsumenterna. Certifieringen omfattar livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och extra miljöansvar. Nytt från i år är att alla djur ska ha anpassade liggplatser. Så kallade helspaltgolv är inte längre tillåtna.

TILLVAL NATURBETESKÖTT
En tredjepartscertifiering för nötköttsföretaget som vill ha eller behöver ett certifikat/verifikat och möjlighet att använda märkingen för certifierat naturbeteskött. Certifieringen omfattar som grund livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och extra miljöansvar men också tillvalskriterier för att alla djuren betar på de svenska naturbetesmarkerna.

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING
En tredjepartscertifiering för nötköttsföretaget som vill ha ett certifikat och möjlighet att använda märkingen för klimatcertifierad uppfödning. Certifieringen omfattar som grund livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och extra miljöansvar men också tillvalskriterier för att man i företaget minskar sin påverkan på klimatet till exempel med minskning av mängden fossil energi.

Här kan ni läsa mer om certifierad nötköttproduktion
KVALITETSSÄKRAD SPÅRBARHET I LIVSMEDELSBRANSCHEN

Ett företag som hanterar eller förädlar livsmedel bör kunna visa på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP, hygien, spårbarhet och märkning. För att vara konkurrenskraftig behövs ett trovärdigt transparent kvitto till kunden på att kraven uppfylls. De företag som har valt att visa på detta genom en certifiering enligt IP Livsmedel är idag över 1000 st.

IP Livsmedel är del av IP-standardens moduler för tredjepartscertifiering. Förvaltning och utveckling följer EU kommissionens riktlinjer för frivilliga certifieringssystem. Det innebär att den är öppen för alla företag inom förädling, packeri, lager parti- och provisionshandel att ansluta sig till, alla intressenter är välkomna att delta vid utvecklingen och tekniska expertkommittér granskar och godkänner utformingen av regelverket.

På sigill.se presenteras alla företag som har ett giltigt certifikat enligt IP Livsmedel. Listan uppdateras varje vardag.
Företag certifierade enligt IP Livsmedel.
Hör gärna av er till oss för information om hur ni på bästa sätt kan vara en del av IP Livsmedels utveckling.

De största svenska/nordiska handelskedjorna (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel) rekommenderar idag IP Livsmedel som ett sätt för små- och medelstora företag att uppfylla leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet.


RÄTTELSE OCH NY INFORMATION I REGELHANDBÖCKER 2016

RÄTTELSE
Vi har upptäckt några feltryck i de Regelhandböcker som är nya för 2016. Det gäller:
IP SigillL Gris 2016:1 och IP Sigill Frukt & Grönt 2016:1

Ni hittar fullständig information här.

NY INFORMATION
- Om skyddsavstånd till dräneringsbrunnar/stenfickor och mindre diken

Enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2015:2 gäller 2 m skyddsavstånd till
dräneringsbrunnar/stenfickor och mindre diken. I regelhandböckerna nedan anges 1 m:
IP Sigill Frukt & Grönt version 2016:1, regel 2.9.1
IP Sigill Spannmål & oljeväxter utgåva 2011:1, regel 9.1
IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola utgåva 2012:2, regel 9.1
IP Sigill Nöt version 2016:1, regel 14.9
IP Sigill Gris 2016:1, regel 16.9
IP Sigill Lamm 2016:1, regel 14.9
IP Sigill Mjölk 2016:1, regel 15.9
IP Sigill Kyckling utgåva 2011:1, regel 9.1Följ kontroll- och ursprungsmärkingen Svenskt Sigill på Facebook och Twitter.

Certifierade företag och information om hur ni certifierar eller märker era produktioner finns på www.sigill.se


Sigill Kvalitetssystem AB, 105 33 Stockholm | tel: 08-787 59 50 | fax: 08-787 53 21 | e-post: info@sigill.se